Tag Archives: Berkeley university

Du Tử Lê và Trường Đại Học Berkeley Oct 2010

Du Tử Lê và Trường Đại Học Berkeley Oct 2010

Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010, chú Du Tử Lê có nói chuyện ở trường đại học Berkeley ở Cali, tôi vì bận việc nên không thể đi coi chú được, thật đáng tiếc, nhưng chị Kim tôi …Random Popular Posts