THU VÀNG ( tiếp theo )-NN

Còn dăm ba tấm hình nữa làm nên mùa thu của riêng tôi , mùa thu ở Seattle !
– Hình 1 : DTL tới thăm anh chị Đức-Quý & Công-Khanh ( người thứ hai từ trái là anh Khanh ) – Hình hai , người thứ nhất từ trái là bạn Đức-Quý – Hình 3 : Ba chú nai ngơ ngác trên đồi thu vàng , vườn sau nhà Đức-Quý – Hình 4 : ” Rừng phong thu …” – Hình 5 : Bãi biển Seattle một ngày

thu  vàng   , vườn sau  nhà  Đức-Quý – Hình 4 : ” Rừng phong  thu …” – Hình 5 : Bãi  biển  Seattle một ngày  mùa thu . – See more at: http://www.saungon.net/tbl/category_2/item_65.html#nucleus_lf
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Paid Links