Vài Lời Về Thung Lũng Hoa Vàng

Tôi dọn tới Thung Lũng Hoa Vàng (Silicon Valley-Sunnyvale) năm 2000 từ Lake Forest, Orange County đi làm cho một hãng điện tử mới với người thầy cũ. Vừa đặt chân tới đây tôi đã không chịu đươc mọi thứ ở đây cho tới khi tôi gặp đươc vợ tôi. Tôi luôn luôn nghĩ rằng khi lập gia đình, mình phải giết một phần của con người mình để phù hợp với gia đình mới vì sống trong một gia đình đầm ấm, mình không được ích kỷ và chỉ biết mình mà thôi.  Trước khi lấy nhau, tôi thường hứa sẽ viết về đời sống hạnh phúc của mình cho con cháu đọc. Có thể nói những trang này nói lên sự tạo lập một gia đình tốt ở đất Mỹ, thung lũng hoa vàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *