Hamilton

Đi Chơi Ở NYC (New York City)

NYC from Marriott Marquis

Gia đình mình vừa về sau một chuyến đi chơi ở NYC thật lạ và có “family quality time together”, cái này đối với mình là quan trọng nhất. Mình đã viết một bài về tiền bạc sẽ có khi gia đình hạnh phúc và một bài khi con gái lớn mình xin đi học