idog – Đời Sống Ở Thung Lũng Hoa Vàng

https://www.facebook.com/groups/379454242450614/permalink/1380234409039254/  Khi mình chết việc đầu tiên là state sẽ cho người freeze hết tất cả những gì mình có để trang trải nợ nần

Read More