1098

Turbotax Premier 2022

Turbotax 2022… Năm nào mình cũng dùng turbotax premier (mua ở Amazon xài được 5 computers, gia đình mua chung thì rất rẻ) để khai thuế. Mình phải dùng PREMIER vì nó có stocks and bonds investment. DELUXE không có. Cái hay của Turbotax là nó sẽ mở cái năm ngoái và import hết những