Finance

All about money

Đầu Tư Vào Chứng Khoán

Roth Ira

Mình có lập ra một group trong FB để giúp mọi người “Có Tiền Khi Về Hưu” và một group messenger “trader group 2023” để chỉ mọi người mua bán stocks như thế nào.

Mua Nhà Năm 2023

zillow 5-16-2023 estimate

Mua và Bảo Trì Nhà #4, mua nhà năm 2023… Rất nhiều người rục rịch muốn mua nhà mà hỏi mình đủ thứ vì nhà ngưng lên và có vẻ đang đi xuống… Đối với mình thì mình chỉ mua nếu mình có đủ điều kiện để giữ lâu dài. Bây giờ là không có

FOMO

pink house

FOMO, The Ship Has Sailed, nhà cửa… Thời nay… FOMO: Fear Of Missing Out. Sợ mất ăn. The Ship Has Sailed: Đã lỡ chuyến đò, Mất ăn rồi. Hôm nay mình muốn kể chuyện về FOMO mà nhiều người đã tiền mất tật mang về cái chữ này. Những người lười tìm hiểu mà tham

Turbotax Premier 2022

Turbotax 2022… Năm nào mình cũng dùng turbotax premier (mua ở Amazon xài được 5 computers, gia đình mua chung thì rất rẻ) để khai thuế. Mình phải dùng PREMIER vì nó có stocks and bonds investment. DELUXE không có. Cái hay của Turbotax là nó sẽ mở cái năm ngoái và import hết những

Mua và Bảo Trì Xe #16, Disposable $50k Car

2013 A4

Mình đã từng viết bài về $70k disposable xe Audi A8, A6 của mình cả tỷ năm trước. Theo mình xe là dụng cụ để di chuyển, nên càng tốt, càng rẻ để xài là nhất, xài xong là donate hoặc bán rẻ mạt. Để mình giải thích tại sao lại là disposable car, như