chiên dòn

Mì Xào Dòn

mì xào dòn 4

Đã lâu mình không đi ăn mì xào dòn ở tiệm vì đa số khi mì đem ra, hết dòn và đồ xào không được nhiều như mình muốn. Hôm nay mình muốn chỉ cách mình làm mì xào dòn, không ngon không ăn tiền LOL. Mì dòn tan cho tới sợi mì cuối cùng,

Gà Chiên Kiểu Tiệm Bonchon

bonchon chicken

Tụi nhỏ bây giờ bị ảnh hưởng của BTS, Đại Hàn culture khá nhiều, ngay cả vấn đề ăn uống. Hết theo Tầu Hot Pot, Milk Tea, qua GEN korean BBQ, cánh gà Bonchon. Nếu ai có con teenagers có thể bị bắt dẫn đi ăn BonChon chicken một hai lần.Đây là một tiệm Đại