xây dựng gia đình

Living Will

05/01/2022 | 18 lượt xem |

https://www.facebook.com/groups/379454242450614/permalink/1380234409039254/

 Khi mình chết việc đầu tiên là state sẽ cho người freeze hết tất cả những gì mình có để trang trải nợ nần và coi phần còn lại cho những ai nếu mình không có di chúc hoặc living trust, cái này gọi là probate. Probate có thể kéo rất lâu tùy người chính phủ đưa cho làm, và họ có thể xài tiền rất bậy và tốn kém, nhiều khi tới lúc còn lại thì không còn bao nhiêu để cho người nhà nhận được.

  Nếu mình không có di chúc, tất cả mọi nhà băng, 401k, ira, investment accounts phải bỏ người thừa kế vào gọi là beneficiaries. Khi có death certificate, người thừa kế có thể vào nhà băng rút hết tiền ra. Ở CA thì người vợ hoặc chồng được hưởng hết tất cả gia tài. Nếu cả hai vợ chồng đều chết thì con cái được thừa hưởng, nhưng thế nào cũng có sự bất đồng ý kiến.

  Bây giờ nếu có di chúc, di chúc sẽ có người chỉ định làm executor để chia gia tài tùy theo di chúc mặc dù chính phủ vẫn phải xen vào, cái di chúc được dùng để người của state coi xem người executor có làm đúng theo lời chỉ dẫn của di chúc không. Trong di chúc mình có thể chỉ định bao nhiêu phần tiền cho con cái trước khi người vợ hoặc chồng được hưởng hết, cái này để tránh chuyện mẹ ghẻ hoặc dượng lấy hết tài sản của con mình. Nên hai người phải đồng lòng làm hai cái di chúc riêng cho nhau.

  Trong trường hợp cả vợ chồng đều mất, thì phải có người executor thứ hai làm chuyện chia gia tài, nếu con còn nhỏ dưới 18 tuổi thì phải có người thân tin cậy bằng lòng nuôi tụi nhỏ cho tới 18 tuổi và cho người này gia tài để nuôi con. Nếu con lớn hơn 18 tuổi thì cho tụi nó làm executor cũng được. Sự phân chia tài sản cần liệt ra một cách rõ ràng, theo thời gian, tuổi tác nếu cần. 

  Bây giờ nếu không muốn chính phủ dính vào chuyện nhà mình, tốn kém, lộn xộn thì mình làm một cái entity gọi là “living trust”, cái này phải đem tới tòa cho họ biết nên phải làm cho đúng vì vậy luật sư cần hơn, không như di chúc để ở nhà, tòa không cần biết. Khi mình làm cái “living trust”, mình chuyển hết tài sản của mình vào cái trust này, mình không còn làm chủ nữa mà cái trust này là chủ, nhưng cái trust này cần người trông coi gọi là “trustee”, mình làm ra thì gọi là “grantor” và “grantor” có thể vẫn làm “trustee” khi mình còn sống. Vì nó là “living trust” nên mình có chết, nó vẫn sống thì không bao giờ có chính phủ xen vào như Probate. Thì trong “living trust” mình phải bỏ tên của những người “trustee” thừa kế theo thứ tự, mình trước, spouse của mình kế, con lớn trên 18 tuổi hoặc anh chị nào mình tin tưởng có kinh nghiệm để trông coi cái trust này và lo tiền bạc cho con nhỏ hoặc không muốn nó xài bậy hoặc lấy vợ chồng vớ vẩn chia gia tài. 

  Trong cái “living trust” mình phải nghĩ tới đủ mọi trường hợp, mẹ ghẻ, dượng, con lấy chồng, lấy vợ, những đứa con chia sao cho đúng và tốt, đưa tiền liền một lúc nó sẽ xài bậy, nhà cửa có cần bán để tụi nó chia nhau hay dùng cho tụi nó ở. Nếu công nhiều tiền thì cho tụi nó hàng tháng tới một tuổi nào nó có thể lấy hết. Tụi nhỏ lấy chồng, vợ như thế nào mới được thừa hưởng.

  Khi mình incapacitated, coma, liệt, thì trustee được power of attorney cho mình chết thay vì giữ mình sống tốn tiền, CA không cho bác sĩ giúp cho mình chết nhưng những state khác có thể như Oregon, chở mình qua đó cho mình đi. Cái living trust tốt vì nó sẽ sống hoài ngay cả lúc mình chết, mọi thứ trong đó sẽ nằm đó, làm một lần là xong, mọi tài sản. Trustee thì dễ, chồng chết, vợ làm trustee, vợ chết, con lớn làm trustee hoặc cả hai đưá tùy theo mình đặt ra. Mình muốn làm “living trust” khi hai đứa trên 18, và khi đi làm phải hỏi tụi nó coi nó muốn dàn xếp làm sao. Thường thường hai chị em thương nhau không có vấn đề nhưng khi tụi nó lập gia đình, có người ngoài vào bắt đầu lộn xộn. Khi làm di chúc hoặc “living trust” phải nghĩ tới “mẹ ghẻ” và “dượng nó”, vợ chồng con mình trong tương lai nữa, phải protect con cái mình khi có người ngoài vớ vẩn chui vào.

  Bây giờ nói các loại “living trust”, revocable và irrevocable. Đa số mọi người xài cái revocable để thay đổi mọi thứ trong trust một cách dễ dàng, con lộn xộn, không cho nó là trustee, lấy tên nó ra khỏi beneficiary luôn. Bán nhà, bỏ tiền vào băng dễ dàng hơn. Irrevocable là mình không còn làm chủ một cái gì, bỏ vào là trust là xong luôn, không đổi được beneficiaries luôn, muốn đổi cái gì cần sự đồng ý của beneficiaries, không như revocable, muốn làm gì thì làm vì mình là trustee. Chỉ có một cái tốt của irrevocable là khi mình bị người ta sue, mình không làm chủ tài sản, nên người ta không lấy tiền trong trust của mình được. Những người có việc như Bác Sĩ, Luật Sư, hay dùng irrevocable trust vì sợ bị sue mất tài sản.

  Còn vấn đề thuế thì living trust vẫn bị đóng thuế nhưng irrevocable thì đóng thuế it hơn. Inheritance thì không bị đóng thuế, chừ nhà cửa trên 11M thì phải, mình chưa phải lo chuyện này.

  Tóm lại, không có living trust thì chỉ bị ông Probate xen vào khi mình chết dù mình có di chúc. Mình chết vợ còn thì bả thừa hưởng hết, phải bỏ vào di chúc hoặc living trust không cho dượng nó hưởng. Cả hai chết thì phải có người tin tưởng làm executor cho di chúc và trustee cho living trust. Không giầu quá và không sợ ai sue thì không cần irrevocable trust, revocable thì dễ hơn. 

  Mình có cái “living trust” form, nếu muốn biết ra sao thì download nó xuống mà coi thử. Mình chắc phải tốn tiền ra làm living trust vì nhiều thứ quá LOL.

 download link

https://1drv.ms/u/s!AueCJkyZvE619TwG-P6o1oT7Clno?e=A91utl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.